MARIA STIERNBORG

SPEKULATIVA JUNTAN

SHONKY FABULATION

>>> 2019 >>> I det konstnärsdrivna projektet Spekulativa juntan bjuder konstnärerna Anna Kinbom, Maria Stiernborg och Kajsa Wadhia in till ett dialogbaserat konstverk som kombinerar syjunta med högläsning av texter på temat spekulativ feminism.

 


Kalendarium:

Sommartorg Rågsved >>>
7 september 2019
12.00 - 18.00

 

 

Tidigare tillfällen:
Köttinspektionen Dans Uppsala >>>

20 mars 2019
17.30 - 19.00 Drop-in-play-tank

Hagsätra Collective >>>
26 april 2019

10.00 - 13.00

Cyklopen >>>
21 maj 2019
14.00 - 17.00


Högkultur Högdalen >>>

18 juni 2019
17.00 - 20.00

 

 

>>> 2019 >>> The Disengaged Free Jazz Orchestra utforskar bånglighetens estetik*, den spekulativa futurismen och de megalomaniska symptom som skapas av rådande kapitalistiska krav. Om den fiktiva ekonomin skapar dagens förutsättningar för våra liv måste nya fiktioner kunna skapa morgondagens

 

Premiär:
28 november 2019
19.00 - 20.00
Uppsala Konstmuseum
>>>

 

 

januari 2020

WELD talking & props

 

 

*Myntat av konstnären John Walter, använder ett skevt men maximalistiskt uttryck. Det är en visuell estetik som gör uppror mot enhetlighet och perfektionism och som därigenom ifrågasätter sociala och estetiska gränser som berör skönhet, nytta och effektivitet.

SPELLS & COMPOST

>>> 2020 >>> Spells & Compost är en samling av text, bild och små objekt som genom dess performativa incitament och förslag på scores kan sätta fantasier om spekulativa framtider i rörelse. Arbetet vänder sig till alla levande varelser, folk och fän, encelliga och flercelliga organismer, bakterier, insekter, däggdjur, fåglar och fiskar. Texterna kommer att vara skrivna på svenska, engelska och andra språk och läten.

Ett performanceverk att ta med sig ut i naturen av The Disengaged Free Jazz Orchestra

maria.stiernborg@hotmail.com | +46 (0) 762 - 11 38 85